Over Twine

IS MIJN BEDRIJF
WEL IN
CONTROL ?

Slider

TWINE VOOR PARTTIME BUSINESS CONTROL

Een ondernemer wil weten dat zijn bedrijf in ‘control is’. Dat geeft hem de rust om met vertrouwen keuzes te maken om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en nieuwe doelen te kiezen. Met Twine aan boord als parttime business controller heeft u een betrouwbare partner om op hoog niveau mee te kunnen sparren.

TWINE VOOR IT-AUDIT

IT moet doen wat ervan verwacht wordt. De IT-audit van Twine laat zien of dit ook echt het geval is en of aantoonbaar op de betrouwbaarheid van de IT-organisatie kan worden gesteund. Een helder rapport van bevindingen en aanbevelingen helpt de ondernemer om beperkingen weg te laten nemen en geeft de accountant handvatten om het controleplan goed af te stemmen op de mogelijkheden om op de IT-organisatie te steunen. Met data-analyse laten wij zien of de procesgegevens en de financiële gegevens echt kloppen.