IT-AUDIT IN DE FINANCIËLE AUDIT – INTEGRATED AUDITING

IT-audit is een toets van het informatiesysteem. Een getoetst informatiesysteem is bepalend voor de betrouwbaarheid van de informatie in uw rapportages en de jaarrekening. Wij zijn ervan overtuigd dat de inzet van een IT-audit echt lonend wordt, wanneer dit wordt gecombineerd met de reguliere financiële audit. Door jarenlange ervaring met accountantscontrole, jaarrekeningen en de actuele kennis van IT-auditing, ligt onze kracht op het raakvlak van deze beide audit-werelden.

Neem direct contact met ons op

Twine Audit: business controller, it audit, data analyse

INVENTARISATIE VAN DE IT-OMGEVING

In een relatief kort tijdsbestek kunnen wij de IT-omgeving van uw bedrijf of organisatie in kaart brengen. Vaste onderwerpen die aan de orde komen zijn het beheer van logische toegangsbeveiliging, beheer van rechten en wijzigingenbeheer. In de rapportage worden onderkende risico’s en de richting van mogelijke oplossingen benoemd. Het geheel wordt in een heel praktische rapportage opgenomen voor het accountantsverslag.

Op basis van de uitkomsten adviseren wij de accountant op welke manier de IT van de klant het best kan worden opgenomen in het controleplan. Samen beantwoorden we de vraag of en hoe op de IT-organisatie kan worden gesteund. Als dat niet het geval is, kunnen wij data-analyse toepassen, om de juistheid en volledigheid van de gegevens vast te stellen.

Twine Audit: business controller, it audit, data analyse

DATA-ANALYSE

Met de inzet van de auditsoftware ACL kunnen we enorme hoeveelheden gegevens controleren, die vanuit de bedrijfsprocessen zijn opgeslagen in de databases. Voorbeelden hiervan zijn de controle van geld-goederenbewegingen, de controle van toegepaste verkoopprijzen en kortingen, de opbouw van standen van onderhanden projecten, de afloop en waardering van voorraadposities, enz.

Door gebruik te maken van scripting kunnen analyses gemakkelijk worden herhaald en gedocumenteerd voor interne en externe toezichthouders.

 IT-AUDIT IN DE FINANCIËLE AUDIT?

TWINE VOOR IT-AUDIT