PARTTIME BUSINESS CONTROL BRENGT RUST

Parttime business control is een uitkomst als uw bedrijf groeit. Voor u als ondernemer wordt het dan vaak een steeds grotere klus om zelf goed in beeld te houden hoe het met uw bedrijf gaat. De complexiteit neemt toe, er wordt meer gedelegeerd en meer bestuurd op basis van informatie uit het bedrijf. Een spannend proces, waar je je zorgen over kunt maken. Het is immers niet je vak.

  • Waar wil ik met mijn bedrijf naartoe groeien en langs welk tijdspad, qua markt, producten, omvang, winstgevendheid?

  • Waar sta ik nu met mijn bedrijf en ontwikkelt het zich in lijn met onze strategische keuzes?

  • Wat betekent dit voor de financiële positie van het bedrijf op korte en lange termijn?

  • Welke risico’s kunnen bedreigend zijn?

  • Op welke wetgeving moet ik letten?

  • Hoe kan ik bijsturen?

  • Hoe kunnen de rapportages en dashboards worden afgestemd op mijn informatiebehoeften (KPI’s).

  • Hoe weet ik dat de financiële administratie altijd bij is en dat periodieke financiële rapportages en de jaarrekening betrouwbaar zijn?

Met onze parttime business control dienstverlening werken we de antwoorden op deze vragen met u uit in een compact businessplan en wij implementeren praktische oplossingen, zodat u de uitvoering van dat plan goed kunt beheersen. Omdat wij parttime business control aanbieden, kunt u onze inzet helemaal afstemmen op uw specifieke behoeften en de omvang van uw bedrijf.

Neem direct contact met ons op

Administratieve organisatie en interne beheersing
(AO/IB)

Wij stemmen de AO/IB af op uw bedrijfstype.

Een goed ingerichte AO/IB is de basis voor business control. Het doel van de AO/IB is te waarborgen dat de bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn, financiële informatie betrouwbaar is, wet- en regelgeving worden nageleefd en goed wordt ingespeeld op risico’s binnen en buiten het bedrijf goed in beeld zijn.

Elke bedrijf is anders. Daarom richten wij uw administratieve organisatie en interne beheersing in op basis de specifieke situatie van uw bedrijf.

IT in control

Wij zetten in op een goede beheersing van IT.

De betrouwbaarheid van informatie is afhankelijk van de betrouwbaarheid van het informatiesysteem. Nagenoeg alle bedrijfsprocessen worden ondersteund door IT, waarmee de gegevens worden verzameld, gecontroleerd, bewerkt en verwerkt tot informatie. Een goed beheerste IT-omgeving is dus essentieel.

Door onze ervaring met IT-auditing kunnen wij de IT-beheersing zo inrichten dat de betrouwbaarheid IT wordt gewaarborgd. Logische toegangsbeveiliging (wie is wie?), gebruikersrollen en –rechten (wie mag wat?), gegevensbeveiliging en wijzigingenbeheer zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden.

Business Intelligence (BI)

Wij passen business intelligence toe, zodat u steeds geïnformeerd bent over de koers van uw bedrijf.

Business Intelligence is volgens onze visie het proces waarmee informatie wordt geaggregeerd tot het juiste bestuursniveau en afgestemd op de informatiebehoeften (KPI’s). Wij vinden het daarom belangrijk dat de informatie interactief kan worden benaderd, zodat gemakkelijk kan worden ingezoomd op onderliggende details. Aansprekende dashboards mogen hier uiteraard niet ontbreken.

Rechtstreekse koppelingen met de bedrijfsdatabase en andere gegevensbronnen zorgen ervoor dat de informatie altijd actueel is.

Financiële rapportages

Wij zorgen voor financiële rapportage van hoog niveau.

Basisvoorwaarde is een financiële administratie die steeds up-to-date is.

De meerjarenbegroting die gebaseerd is op het businessplan kan worden geïntegreerd met de periodieke financiële rapportages. Hierdoor ontstaat een zogenoemde ‘rolling forecast’. Hierin worden niet alleen de resultaten, maar ook de balansposities meegenomen, zodat het effect op de actuele en toekomstige financiële positie in beeld komt. Eventuele financiële knelpunten worden daarmee tijdig gesignaleerd.

Met onze ervaring in de accountancy is de stap naar de jaarrekening dan niet zo groot meer.

Voor het besturen van een organisatie is goede informatie nodig. De gegevens daarvoor zijn vaak wel ergens opgeslagen in de bedrijfsdatabase, maar hoe creëer je nu nuttige informatie vanuit deze gegevens? Door onze ervaring bij een verschillende organisaties, pakken wij snel door naar de gegevens die belangrijk zijn voor het besturen van uw bedrijf.  Of we nu gebruik maken de geavanceerde software QlikView of ‘good-old’ Excel, wij begrijpen de data en kunnen deze voor u analyseren en interpreteren. Ook data uit verschillende bronnen voegen wij samen tot nuttige informatie. Praktisch aangepakt, afgestemd op uw informatiebehoefte en visueel gemaakt in aansprekende dashboards.

 QlikView is een prachtige tool voor de presentatie en analyse van managementinformatie en de ontsluiting van gegevens uit de bedrijfsdatabase(s). Naar eigen inzicht kunnen gegevens worden geselecteerd en gepresenteerd met behulp van interactieve dashboards en praktische overzichten. QlikView maakt ‘qlik’ en ‘view’ helemaal waar, want er kan gemakkelijk worden in- en uitgezoomd op de gepresenteerde informatie. Voor het management een praktisch instrument voor de monitoring van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Voor de leiding een krachtig hulpmiddel bij het nemen van onderbouwde strategische beslissingen.

Een voorbeeld van een QlikView dashboard

 De inzet van Excel is voor veel bedrijven een goedkoop en toegankelijk alternatief informatie te presenteren. Wij kunnen u daarmee verder helpen, want wij hebben veel ervaring met de geavanceerde mogelijkheden van Excel. Draaitabellen en -grafieken koppelen wij zoveel mogelijk rechtstreeks aan de gegevensbronnen en met macro’s laten wij veel gebruikte handelingen geautomatiseerd uitvoeren.  Zo kan Excel relatief gemakkelijk en flexibel worden ingezet voor het inzichtelijk maken van uw bedrijfsgegevens en de vertaling daarvan naar relevante informatie voor uw bedrijfsvoering. Excel is wel een relatief kwetsbare omgeving. Om die kwetsbaarheid te beperken kunnen wij gevoelige onderdelen van de werkbladen beveiligen door middel van een wachtwoord.

VRAGEN OVER BUSINESS CONTROL?

Vraag ons advies