Business Control Uitbesteed

IS MIJN BEDRIJF
WEL IN
CONTROL ?

Slider

Als ondernemer wilt u continu weten hoe het met uw bedrijf gaat. Vooral als uw bedrijf groeit, verliest u gemakkelijk het overzicht. Voor u als ondernemer wordt het dan vaak een steeds grotere klus om zelf goed in beeld te houden hoe het met uw bedrijf gaat. U neemt niet meer dagelijks deel aan de bedrijfsactiviteiten, de complexiteit neemt toe, er wordt meer gedelegeerd en meer bestuurd op basis van informatie uit het bedrijf. U moet van anderen horen hoe de onderneming ervoor staat. Dat is een spannend proces, want klopt alle informatie wel? Voor het maken van belangrijke keuzes is goede informatie essentieel. Actueel inzicht in uw bedrijfsdata resulteert in een stevige onderbouwing van uw keuzes.

BUSINESS CONTROL UITBESTEDEN BRENGT RUST

Als uw bedrijf groeit is business control uitbesteden een uitkomst. Met onze business control dienstverlening werken we de antwoorden op onderstaande vragen met u uit in een compact businessplan.

  • Waar wil ik met mijn bedrijf naartoe groeien en langs welk tijdspad, qua markt, producten, omvang, winstgevendheid?
  • Waar sta ik nu met mijn bedrijf en ontwikkelt het zich in lijn met onze strategische keuzes?
  • Wat betekent dit voor de financiële positie van het bedrijf op korte en lange termijn?
  • Welke risico’s kunnen bedreigend zijn?
  • Op welke wetgeving moet ik letten?
  • Hoe kan ik bijsturen?
  • Hoe kunnen de rapportages en dashboards worden afgestemd op mijn informatiebehoeften (KPI’s)?
  • Hoe weet ik dat de financiële administratie altijd bij is en dat periodieke financiële rapportages en de jaarrekening betrouwbaar zijn?

Daarnaast implementeren wij praktische oplossingen, zodat u de uitvoering van dat plan goed kunt beheersen. U kunt onze inzet helemaal afstemmen op uw specifieke behoeften en de omvang van uw bedrijf.

Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Wij stemmen de AO/IB af op uw bedrijfstype.

Een goed ingerichte AO/IB is de basis voor business control. Het doel van de AO/IB is te waarborgen dat de bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn, financiële informatie betrouwbaar is, wet- en regelgeving worden nageleefd en goed wordt ingespeeld op risico’s binnen en buiten het bedrijf.

Elke bedrijf is anders. Daarom richten wij uw administratieve organisatie en interne beheersing in op basis van de specifieke situatie van uw bedrijf.

IT in control

Wij zetten in op een goede beheersing van IT.

De betrouwbaarheid van informatie is afhankelijk van de betrouwbaarheid van het informatiesysteem. Nagenoeg alle bedrijfsprocessen worden ondersteund door IT, waarmee de gegevens worden verzameld, gecontroleerd, bewerkt en verwerkt tot informatie. Een goed beheerste IT-omgeving is dus essentieel.

Door onze ervaring met IT-auditing kunnen wij de IT-beheersing zo inrichten dat de betrouwbaarheid IT wordt gewaarborgd. Logische toegangsbeveiliging (wie is wie?), gebruikersrollen en –rechten (wie mag wat?), gegevensbeveiliging en wijzigingenbeheer zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden.

Business Intelligence (BI)

Wij passen Business Intelligence toe, zodat u continu op de hoogte bent over de koers van uw bedrijf.

Business Intelligence is volgens onze visie het proces waarmee informatie wordt geaggregeerd tot het juiste bestuursniveau en afgestemd op de informatiebehoeften (KPI’s). Wij vinden het daarom belangrijk dat de informatie interactief kan worden benaderd, zodat gemakkelijk kan worden ingezoomd op onderliggende details. Aansprekende dashboards mogen hier uiteraard niet ontbreken.

Rechtstreekse koppelingen met de bedrijfsdatabase en andere gegevensbronnen zorgen ervoor dat de informatie altijd actueel is.

Financiële rapportages

Wij zorgen voor financiële rapportages van hoog niveau.

Basisvoorwaarde is een financiële administratie die steeds up-to-date is.

De meerjarenbegroting die gebaseerd is op het businessplan kan worden geïntegreerd met de periodieke financiële rapportages. Hierdoor ontstaat een zogenoemde ‘rolling forecast’. Hierin worden niet alleen de resultaten, maar ook de balansposities meegenomen, zodat het effect op de actuele en toekomstige financiële positie in beeld komt. Eventuele financiële knelpunten worden daarmee tijdig gesignaleerd.

Met onze ervaring in de accountancy is de stap naar de jaarrekening dan niet zo groot meer.

Management dashboards anno nu

Twine is gespecialiseerd om voor organisaties aansprekende dashboards te ontwikkelen, waaruit snel afgeleid kan worden of u nog op koers bent. Een goed dashboard bevat een combinatie van operationele en financiële informatie (KPI’s). Het is namelijk onze visie en overtuiging dat deze gegevens bij elkaar horen.