Parttime business control

Een bedrijf ‘in control’ kan gemakkelijker worden bestuurd. Voor bedrijven die ‘in control’ willen zijn en blijven, maar niet de omvang hebben om hiervoor een eigen medewerker aan te trekken, vullen wij de functie van parttime business controller in.

  • Gericht op efficiënte realisatie van uw bedrijfsdoelen

  • Beheerste gegevensverwerking in IT

  • Geoliede financiële administratie

  • Betrouwbare (financiële) rapportages

  • Compliant aan wet- en regelgeving

Meer over business control

IT-audit

Wij ondersteunen accountantskantoren bij de integratie van IT-audit en data-analyse in de reguliere accountantscontrole.

  • Als onderdeel van het controleteam

  • Inventarisatie van de IT-omgeving

  • Helder rapport met bevindingen en aanbevelingen

  • Advies om het controleplan te laten aansluiten op de uitkomsten van de inventarisatie

  • Testen van IT-beheersingsmaatregelen

Meer over IT-audit

‘IN CONTROL’ MET ONZE PARTTIME BUSINESS CONTROL EN IT-AUDITS

Omdat wij parttime business control aanbieden, kunt u onze inzet helemaal afstemmen op uw behoeften en de omvang van uw bedrijf.

Wij hebben ervaring met veel typen bedrijven: handel, productie, dienstverlening en not-for-profit. Daardoor hebben wij goed inzicht in de IT en de bedrijfsprocessen en financiële processen van verschillende organisaties.

AO/IB zijn volledig verweven met IT.  De betrouwbaarheid van procesinformatie en financiële informatie is afhankelijk van de betrouwbaarheid van het informatiesysteem.

Onze kracht ligt de combinatie van veel ervaring in de accountancy en de actuele kennis van IT-auditing.

Bij Integrated Auditing wordt onderzocht welke risico’s op een belangrijke fout in de jaarrekening, verband houden met IT en welke onderdelen van de controle met behulp van IT-voorzieningen kunnen worden uitgevoerd. Zo laat je als auditor aan je klant zien dat je de controle uitvoert volgens de modernste inzichten van het vak en dat je gebruik maakt van zijn eigen IT-voorzieningen. Onze ervaring is dat die insteek erg op prijs wordt gesteld; en dat is te begrijpen!

Met krachtige software als ACL, QlikView en ‘good-old’ Excel creëren wij inzicht in de bedrijfsgegevens en financiële gegevens, afgestemd op uw informatiebehoefte.

IS UW BEDRIJF ‘IN CONTROL’?

VRAAG HET TWINE